Thông tin - Tin tức

Lịch họp chuyên môn cấp Trung học đầu năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Công văn số 2592/GDĐT-TrH ngày 15/9/2020 về họp triển khai chuyên môn  các bộ môn đầu năm học 2020 - 2021 đối với cấp THCS và THPT.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Các đơn vị chuẩn bị sẵn mã QR của Tổ trưởng khi đi dự họp (mã QR tải từ trang quanly.hcm.edu.vn).


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)