Thông tin - Tin tức

Lễ phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh thành phố bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, giúp học sinh hình thành thói quen chấp hành pháp luật một cách tự giác và có thái độ ứng xử văn minh trong trường học và ngoài xã hội, góp phần xây dựng văn hóa học đường