Thông tin - Tin tức

KỲ TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC THÁNG 4 - NĂM HỌC: 2019 - 2020

KỲ TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC THÁNG 4 - NĂM HỌC: 2019 - 2020

Administrator

 

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

DANH SÁCH TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC THÁNG 4

NĂM HỌC: 2019 - 2020

- Thời gian bắt đầu làm bài: 7g30, kết thúc 9g00.

- Ngày thi: thứ bảy, ngày 27/7/2019.