Thông tin - Tin tức

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở. - VP Đảng Ủy

Admin Tran Phu
Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.