Thông tin - Tin tức

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, Tổ Công tác 1374 của Đảng ủy Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở. - VP Đảng Ủy

Admin Tran Phu
Tham dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị quán triệt, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng.