Thông tin - Tin tức

KIỂM DÒ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Administrator

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

Các em học sinh tốt nghiệp năm 2020 kiểm tra thông tin trên cá nhân trên bằng tốt nghiệp tạm thời. Nếu có sai sót báo về cho thầy Luân theo mẫu trước ngày 18/9/2020. Các em download mẫu về nhập và gửi về địa chỉ mail: [email protected] (ghi lớp - mã số trên mail và có nhận được phản hồi)