Thông tin - Tin tức

KHỐI THI ĐUA I DO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ LÀM KHỐI TRƯỞNG THỰC HIỆN CHUYẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CHỦ ĐỀ: "ĐẢO LÀ NHÀ, BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG" TẠI XÃ ĐẢO THẠNH AN, HUYỆN CẦN GIỜ,

Admin Tran Phu