Thông tin - Tin tức

KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC CÔNG LẬP NĂM 2016

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

THÔNG BÁO

V/v khen thưởng học sinh đậu Đại học nguyện vọng 1 các trường Công lập

 

Các em học sinh đậu Đại học nguyện vọng 1 có tổng điểm (không nhân hệ số) từ 24 điểm và cán bộ Đoàn, các bộ lớp đậu nguyện vọng 1, đem phiếu chứng nhận kết quả vào phòng Học vụ của trường để đăng ký. Thời gian từ nay đến ngày 29/8/2016 (Sáng: 8g00 - 11g, chiều: 13g30 - 16g30).