Thông tin - Tin tức

KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC CÔNG LẬP NĂM 2014

Admin Tran Phu

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2014

Nhằm khen thưởng học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014. Nhà trường thông báo đến các em học sinh có phiếu báo nhập học của trường Đại học công lập và thuộc các đối tượng sau:

   1. Các em học sinh là Ban Chấp Hành Đoàn trường, Bí thư, Lớp trưởng năm học  2013 – 2014.

   2. Các em học sinh có phiếu báo nhập học có điểm đậu từ 24 điểm trở lên (Không nhân hệ số).

Các em vào trường mang theo giấy nhập học gặp thầy Luân, hoặc thầy Dũng (P. Học vụ) để báo từ nay đến hết ngày 30/8/2014.