Thông tin - Tin tức

Khẩn! Về nộp các bảng phụ lục tổng hợp kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2018-2019 - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị có tên sau gửi Mail gấp các bảng phụ lục tổng hợp kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2018-2019 (theo Công văn số 1659/GDĐT-TC ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2018-2019).

            Lưu ý:

  1. Chỉ gửi mail 01 file excel gồm 02 bảng thống kê kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2018-2019 về địa chỉ [email protected]. Không gửi file nén.
  2. Thời hạn gửi mail: hết ngày 19 tháng 6 năm 2019.
  3. Các đơn vị chưa gửi hồ sơ (văn bản giấy) kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2018-2019: gửi gấp về Phòng TCCB trước ngày 19/6/2019.

 

          Danh sách 11 đơn vị chưa gửi Mail các bảng phụ lục tổng hợp kết quả tự đánh chuẩn Hiệu trưởng và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2018-2019:

  1. Các Trường THPT (công lập): Lương Văn Can, Long Trường, Nguyễn Thượng Hiền, An Nghĩa, Nguyễn Thị Diệu.
  2. Các Trường Trung cấp, Cao đẳng: Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh, Cao đẳng Kinh tế TP. HCM, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
  3. Đơn vị trực thuộc: Báo Giáo dục TP. HCM.

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)