Thông tin - Tin tức

Khẩn! Về đánh giá thi đua công tác Tổ chức cán bộ đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ngoài công lập) - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ngoài công lập).

        Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-GDĐT-VP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2019 – 2020;

         Căn cứ Công văn số 1324/GDĐT-VP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua cuối năm học 2019 – 2020,

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá thi đua Công tác Tổ chức cán bộ và kết quả tự đánh giá của đơn vị,

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Phòng Tổ chức cán bộ đã tiếp nhận và có dự thảo kết quả đánh giá thi đua công tác Tổ chức cán bộ đối với 22 đơn vị (đính kèm).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát và phản hồi (nếu có) trước 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 7 năm 2020.

2. Các đơn vị chưa có tên trong danh sách nêu trên, khẩn trương thực hiện tự đánh giá theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 7 năm 2020. Sau thời gian nêu trên nếu đơn vị không thực hiện bản tự đánh giá thì không được chấm điểm (xem như 00 điểm trong chỉ tiêu này).

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện./.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)