Thông tin - Tin tức

Khẩn! Thông báo số 6 kỳ thi Olympic tháng 4 lần V: Danh sách đủ điều kiện dự thi và điều động giám khảo, giám thị làm nhiệm vụ tại kỳ thi. - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi: 

  - Các trường THPT trực thuộc các tỉnh phía Nam;

  - Các trường THPT Trên địa bà thành phố;

  - Các trường THPT Cụm chuyên môn 4, Tp.Hồ Chí Minh.

 

  Ban tổ chức kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh Lần V trân trọng kính mời Lãnh đạo của hội đồng coi thi và chấm thi theo quyết định 596/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/3/2019 dự họp ban chỉ đạo, ban tổ chức để chuẩn bị cho kỳ thi:

  - Thời gian: 9g00 ngày 03/4/2019 

  - Địa điểm: Trường THPT Mạc Đỉnh Chi, Quận 6.

  - Thành phần: Theo Quyết định. Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)