Thông tin - Tin tức

Kết quả xếp hạng hội thi Tin học IC3 và IC3 SPARK Challenge năm học 2019-2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo danh sách các thí sinh đạt giải thưởng hội thi Tin học IC3 và IC3 SPARK Challenge năm học 2019-2020. Xin vui lòng xem file đính kèm.

 
Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)