Thông tin - Tin tức

Kết quả xếp hạng hội thi tiếng Anh TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge năm học 2019-2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo danh sách các thí sinh đạt giải thưởng hội thi tiếng Anh TOEFL Primary Challenge, TOEFL Junior Challenge năm học 2019-2020. Xin vui lòng xem file đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)