Thông tin - Tin tức

Kết quả vòng chung kết hội thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge năm học 2019 - 2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có kết quả vòng chung kết hội thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge kỳ thi ngày 12/07/2020.

Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi: 12/07/2020
5. Cấp độ thi: chọn đúng cấp độ mà thí sinh đăng ký.
+ Thí sinh thi TOEFL Primary thì chọn dòng
TOEFL PRIMARY - PRIMARY STEP 1 (C) V2
TOEFL PRIMARY - PRIMARY STEP 2 (C) V2

+ Thí sinh thi TOEFL Junior thì chọn dòng
TOEFL ITP - TOEFL ITP