Nhà Trường

Kết quả kỳ thi Olympic 30-4 năm 2012

Kết quả kỳ thi Olympic 30-4 năm 2012

Administrator
Kết quả kỳ thi Olympic truyền thống tại Vũng Tàu ngày 6,7,8/04/2012

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XVIII

TẠI VŨNG TÀU NGÀY 6,7,8/04/2012

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

 HUY CHƯƠNG

1

TRẦN TƯ KHOA

11B11

SINH

VÀNG

2

HOÀNG NGUYỄN KIỀU OANH

11B11

SINH

VÀNG

3

TẠ KHÁNH VÂN

11B18

SỬ

VÀNG

4

VŨ LÊ MINH MẪN

10C7

SỬ

VÀNG

5

NGUYỄN THỊ NHÀI

11B14

VĂN

BẠC

6

MAI HÀ LÊ BẢO

10C7

SỬ

BẠC

7

PHAN THỊ DINH

10C7

ĐỊA

BẠC

8

PHẠM CHÂU LÊ ANH

10C9

ANH

BẠC

9

LÊ PHƯỚC BÌNH

11B10

SỬ

ĐỒNG

10

NGUYỄN QUỲNH PHONG PHÚ

10C20

SINH

ĐỒNG

11

NGUYỄN QUANG HUẤN

10C1

ANH

ĐỒNG

12

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

10C20

TIN

ĐỒNG

13

NGUYỄN NGỌC LƯƠNG VY

10C7

VĂN

ĐỒNG

14

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

10C15

SỬ

ĐỒNG

15

PHẠM HOÀNG ANH TRÂM

10C15

ĐỊA

ĐỒNG