Thông tin - Tin tức

Kết quả chấm thi vòng bán kết cấp Thành phố và danh sách 20 đội tham gia vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022. - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Ngày 02 và 03 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chấm thi vòng bán kết cấp Thành phố để chọn 20 (hai mươi) đội có kết quả cao nhất, tham gia vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022.