Thông tin - Tin tức

Kế hoạch về kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 và công tác xây dựng phát triển trường học, quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận, huyện. - Phòng KHTC

Admin Tran Phu