Thông báo

KẾ HOẠCH VÀO ĐIỂM MÔN NGHỀ PT - HỌC KỲ 1 2013 - 2014

KẾ HOẠCH VÀO ĐIỂM MÔN NGHỀ PT - HỌC KỲ 1 2013 - 2014

Administrator

- Theo kế hoạch chung của nhà trường các thầy cô dạy môn Nghề sẽ nộp điểm và hoàn tất sổ điểm bộ môn từ ngày 10/12 đến 16/12

- Hạn chót vào Sổ điểm nghề, Sổ đầu bài nghề, phiếu nghề (phiếu vàng) là ngày 17/12

- GV đến gặp thầy Luân (VP) để nhận bảng điểm tổng hợp theo danh sách lớp phổ thông để vào Sổ gọi tên và ghi điểm từ 18/12 đến 24/12

- Học sinh thi học kỳ 1 từ ngày 17/12 đến 24/12 nên các lớp nghề được nghỉ.

* Lưu ý: Các thầy cô nhập đủ các cột điểm quy định vào cùng một file excel và gửi vào địa chỉ: [email protected]

 

BẢNG PHÂN CÔNG VÀO SỔ GỌI TÊN VÀ GHI ĐIỂM ( Sổ điểm lớp phổ thông)

LỚP

GIÁO VIÊN

B1

Thầy Hưng

B2

Cô Ngọc Ánh

B3

Thầy Lộc

B4

Thầy Tồn

B5

Cô Mai

B6

Thầy Chiến

B7

Thầy Lộc

B8

Cô Kim Anh

B9

Cô Mai

B10

Thầy Nam

B11

Cô Hương

B12

Thầy Nam

B13

Cô Hương

B14

Cô Mai

B15

Thầy Hưng

B16

Thầy Tồn

B17

Thầy Hạnh

B18

Thầy Hạnh