Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng-Trung cấp trực thuộc, Trung học phổ thông, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên: -Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29/4 hằng năm.