Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Kế hoạch Tổ chức hoạt động hè năm 2019 của ngành Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra