Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường Hè 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường Hè 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh