Thông tin - Tin tức

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Kế hoạch số 1217/KH-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động các ngày Lễ lớn năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh