Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2022 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. - VP Công Đoàn

Admin Tran Phu
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2022 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2022 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

File thứ 1: kh-tet-sum-vay-nham-dan-2022_212202191440.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục