Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm h

Admin Tran Phu
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trực thuộc; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.-Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch hiệu quả, đúng quy định. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi đến Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo:+ Tháng 10 năm 2019: sơ kết 01 năm thực hiện.+ Tháng 4 năm 2020: báo cáo sơ kết 1,5 năm thực hiện.+ Tháng 10 năm 2020: b