Thông tin - Tin tức

Kế hoạch thi thiết kế tập san, vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy và HIV/AIDS dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Đối tượng tham gia: Học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, gồm các trường: THCS, THPT, TTGDNN-GDTX, TTGDTX.