Thông tin - Tin tức

Kế hoạch số 2981/KH-GDĐT-CTTT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Lễ phát động toàn ngành, vòng loại online cấp trường lúc: 07:00, ngày 09/09/2019 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh)