Thông tin - Tin tức

In Phiếu báo thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị có thí sinh dự thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019.

 

Các đơn vị có thí sinh dự thi Nghề THPT khóa ngày 18/5/2019 thực hiện in Phiếu báo thi cho thí sinh như sau:

 

1. Xem tên Hội đồng thi

- Tải tập tin Danh sách Hội đồng thi (Danh sach Hoi dong thi.xls đính kèm) để biết học sinh của đơn vị mình thi tại Hội đồng nào.

 

2. Tải danh sách thí sinh

- Tải danh sách của Hội đồng coi thi tương ứng TẠI ĐÂY

(Hội đồng có danh sách học sinh của đơn vị mình)

 

3. In Phiếu báo thi

- Dựa vào các tập tin đã tải về ở mục 2, lọc ra danh sách học sinh của đơn vị mình và in Phiếu báo thi (theo mẫu đính kèm) với đầy đủ các chi tiết theo yêu cầu của Phiếu báo thi.

- Cho thí sinh dán ảnh và ký tên trên Phiếu báo thi.

- Hiệu trưởng, Giám đốc của đơn vị ký tên, đóng dấu vào Phiếu báo thi của thí sinh (kể cả đóng dấu giáp lai ảnh của thí sinh).

 


Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)