Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Thánh Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). - VP Đảng Ủy

Admin Tran Phu