Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn Trường Trung học báo cáo thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các đơn vị thực hiện Báo cáo theo Công văn số 2680/GDĐT-TrH ngày 26/8/2020.

- Đơn vị thực hiện báo cáo: Trường THPT, Trường THCS, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT).

- Trường THCS, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) sau khi thực hiện báo cáo xong thì chuyển tiếp mail đến Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

- Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước ngày 15/9/2020.

Báo cáo ở Biểu mẫu dưới đây (các đơn vị có thể tải tập tin đề cương báo cáo để chuẩn bị trước nội dung)

 


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)