Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Admin Tran Phu

1. Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

 

2. Hướng dẫn họp phụ huynh học sinh để phổ biến về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

 

3. Mẫu danh sách tổng hợp về miễn thi.

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (xls)

Tải file đính kèm tại đây (xls)