Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Kính gửi:- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;- Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học;- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học của Sở Y tế.

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; - Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học của Sở Y tế.

File thứ 1: 9038syt-huong-dan-tam-thoi-phuong-an-pcd-trong-truong-hoc_3122021161238.pdf
Tác giả: Lan TuyềnNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng