Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện;

- Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học.

Công văn số 2680/GDĐT-TrH ngày 26/8/2020 về thực hiện một số hoạt động đầu năm học.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)