Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 bậc trung học - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

File thứ 1: 3481-huong-dan-kiem-tra-hk1-2021-2022_6122021105317.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học