Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn kế hoạch kiểm tra của phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 - Phòng Thanh Tra

Admin Tran Phu

 Kính gửi : -Trưởng phòng GD&ĐT quận/huyện

                 - Hiệu trưởng các trường THPT

                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)