Thông tin - Tin tức

Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2018-2019 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) - Phòng KHTC

Admin Tran Phu