Thông tin - Tin tức

Họp triển khai hướng dẫn tổ chức vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” NH 2021 – 2022 lúc 08 giờ 00, ngày 04 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:-Đại điện phòng Giáo dục và Đào đạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;-Đại diện trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.