Thông tin - Tin tức

HỌP HĐ SƯ PHẠM VÀ CHIA TAY THẦY CÔ NGHỈ HƯU

HỌP HĐ SƯ PHẠM VÀ CHIA TAY THẦY CÔ NGHỈ HƯU

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 6/2015 VÀ CHIA TAY THẦY CÔ NGHỈ HƯU 

Mời các CB-GV-CNV nhà trường họp Hội Đồng vào lúc 15g30 ngày thứ 5 - 25/6/2015 và chia tay thầy Ngô Văn Hoan và cô Lê Thị Minh Loan về nghỉ hưu.