Thông tin - Tin tức

Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non và chia tay cán bộ quản lý nghỉ theo chế độ - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Căn cứ theo kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non lần 2 năm 2018-2019, nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới. Kết hợp tại buổi giao ban, Bậc học Mầm non tổ chức buổi họp mặt chia tay cán bộ quản lý nghỉ theo chế độ nhằm để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của các nhà giáo trong sự ng