Thông tin - Tin tức

Họp giao ban định kỳ công tác cho trẻ làm quen tiếng Anh trong trường mầm non - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Căn cứ theo kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Bậc học Mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Họp giao ban định kỳ công tác cho trẻ Mầm non làm quen tiếng Anh trong trường Mầm non”. Nhằm tổng kết đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện công tác cho trẻ Mầm non làm quen tiếng Anh trong trường Mầm non trên địa bàn thành phố và nâng cao chất lượng chương trình đang triển khai thực hiện.