Thông tin - Tin tức

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ, HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM” vàLỄ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 28/7/1929 – 28/7/2020 - VP Công Đoàn

Admin Tran Phu