Thông tin - Tin tức

Hội đồng thi Nghề phổ thông cấp Trung học phổ thông khóa ngày 04/7/2020 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Danh sách các Hội đồng thi Nghề phổ thông cấp Trung học phổ thông khóa ngày 04/7/2020

(Kèm theo quyết định số 792/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

Lãnh đạo Hội đồng coi thi dự họp với Ban chỉ đạo theo thư mời: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-hop-trien-khai-thi-nghe-pho-thong-cap-thpt-khoa-ngay-0472020-c41000-64878.aspx

 
Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)