Thông tin - Tin tức

Gửi hình ảnh Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 - 2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

               - Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học;

               

               Nhằm chuẩn bị tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019, đề nghị các đơn vị gửi tập tin ảnh chụp Học sinh giỏi có tên trong danh sách về Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

               - Xem danh sách Học sinh giỏi trong file đính kèm.

               - Mỗi học sinh giỏi gửi 02 tập tin ảnh: 1 ảnh thẻ 4 cm x 6 cm; 1 ảnh 10 cm x 15 cm với nền cảnh trường.

               - Tập tin ảnh của học sinh gửi về địa chỉ mail: [email protected]  (Ô. Cao Văn Thanh).

 

               Thời gian gửi: Trước ngày 30/5/2019.

 

               Ghi chú: Các trường hợp bổ sung, điều chỉnh thông tin học sinh hoặc các nội dung cần trao đổi, vui lòng liên lạc B. Diệp Thị Thùy Linh (ĐT: 08 38 294 016, mail: [email protected])./.


Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)