Đoàn thể phòng ban

Giới thiệu Thư Viện trường THPT Trần Phú

Administrator
Thư viện hiện nay có hơn 7.000 sách tham khảo, 2.500 sách giáo khoa, 18 đầu báo - tạp chí và 10 máy tính nối mạng cho bạn đọc tra cứu thông tin

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN