Tổ bộ môn

Giới thiệu sơ lược về nhân sự và hoạt động của tổ

Administrator

A- TÌNH HÌNH VỀ NHÂN SỰ :

B-Tình hình hoạt hoạt động chuyên môn của tổ ( nhóm ) chuyên môn :

1- Việc thực hiện chương trình môn học:

 Thực hiện đúng theo chương trình giảng dạy do bộ GDĐT ban hành , đảm bảo các quy định chung của bộ môn , thực hiện giảng dạy từ 2-3 nội dung trong các buổi học .Thực hiện giảng dạy đủ các phân môn trong chương trình , tiến độ thực hiện chương trình đảm bảo dạy hết các bài trong chương trình .Công tác soạn thiết kế bài giảng cho các bài dạy thực hiện tốt , đầy đủ ở các khối lớp , các phân môn .

2- Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học:

* Chế độ sinh hoạt Tổ nhóm chuyên môn :

Thực hiện duy trì chế độ sinh hoạt tổ ( nhóm) chuyên môn nghiêm túc , hiệu quả . thực hiện thảo luận trong tổ từ đó tìm các biện  pháp nhằm nâng cao việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo đặc thù của bộ môn như việc giảng dạy nhiều nội dung khác nhau trong một buổi dạy , tổ chức phân nhóm , nâng cao việc tự rèn luyện của học sinh trong các buổi học .

* Hoạt động dự giờ , đăng ký tiết dạy tốt , tổ chức tiết thao giảng:

  • Thực hiện tốt việc dự giờ trong tổ Còn hạn chế trong công tác thực hiện tổ chức các tiết dạy tốt và thao giảng .

Làm và sử dụng thiết bị dạy học , ĐDDH:

  • Sử dụng tốt và đầy đủ các thiết bị dạy học  , ĐDDH được trang bị trong quá trình giảng dạy các bài học .
  • Sinh hoạt chuyên đề , tổ chức hội thảo – hội nghị nhằm giải quyết một vấn đề chyên môn cụ thể :
  • Công tác tổ chức việc phụ đạo HS yếu , bồi dưỡng học sinh giỏi :
  • Thực hiện công tác tổ chức các CLB thể thao trường học từ đó có điều kiện bồi dưỡng các học sinh có tố chất Thể thao được tập luyện nâng cao thành tích chuyên môn .

Các công tác ngoại khóa :

  • Tổ chức tốt giải HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG cấp trường , tổ chức các CLB thể thao trường học ở các môn bóng đá , việt võ đạo . Tổ chức các đội tuyển thể thao nhà trường tham gia thi đấu trong HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG quận Tân Phú và Thành Phố đạt thành tích cao . Phối hợp cùng đoàn trường tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn

Những hoạt động tâm đắc:

  • Tổ chức có hiệu quả các hoạt động thể thao trong nhà trường , tổ chức tốt giải HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG cấp trường , thành lập các đội tuyển trường tham gia thi đấu có hiệu quả trong HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG quận Tân Phú và Thành Phố .
  • Tổ chức thực hiện việc tự rèn luyện của học sinh trong việc giảng dạy của bộ môn tiêu biểu như trong môn Thể Dục Nhịp Điệu , nâng cao việc hứng thú tập luyện trong học sinh .

Những thiếu sót cần chấn chỉnh :

  • Nâng cao việc thao giảng , đăng ký thực hiện các tiết dạy tốt .

C- Đánh giá hoạt động chuyên môn của Tổ ( nhóm ):

- Mặt tốt: Các thành viên trong tổ nhiêt tình , đoàn kết , đa số thực hiện tốt các quy định chuyên môn . Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường .

- Mặt chưa tốt cần khắc phục: còn hạn chế trong công tác tổ chức thao giảng , hội thảo cụm . Trình độ , khả năng các thành viên trong tổ chưa đồng đều . Các giáo viên trẻ còn gặp nhiều kho khăn khi thực hiện chương trình và giảng dạy có hiệu quả .