Đoàn thể phòng ban

Giới thiệu nhân sự Chi Bộ, Chi Ủy trường THPT Trần Phú

Admin Tran Phu

CHI ỦY TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Nhìn từ trái qua:

thầy Nguyễn Phạm Đại (Ủy viên), cô Trần Thị Ngọc Châu (Ủy viên), cô Nguyễn Thị Hiếu Hạnh (P.Bí thư), thầy Nguyễn Hào Hiệp (Bí thư), thầy Trương Văn My (Ủy viên)

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Nhìn từ trái qua:

- Hàng trên: thầy Nguyễn Hào Hiệp, thầy: Bùi Thế Khương, thầy Nguyễn Văn Cường, thầy Nguyễn Quang Phát, thầy Nguyễn Văn Phương, thầy Trương Văn My, thầy Vũ Văn Hùng, thầy Nguyễn Phạm Đại

- Hàng giữa: cô Đoàn Thế Ngân, cô Hồ Thị Thu Hồng, cô Lê Thị Ánh Ngọc, cô Phạm Thị Quỳnh Giao, cô Lê Thị Xuân Phúc, cô Hoàng Thị Mỹ Hiếu, cô Trần Thị Kim Bắc, cô Trần Thị Ngọc Châu, cô Tạ Thị Minh Tuyến, cô Bành Thị Thu Cúc, cô Đinh Thị Thủy, cô Nguyễn Thúy Ly

- Hàng dưới: cô Phạm Thị Lan, cô Nguyễn Tuyết Trinh, cô Hồ Thị Xem, cô Phạm Thúy Hiền, cô Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, cô Võ Thị Duyên, cô Lý Minh Tâm, cô Lê Kim Thu, cô Nguyễn Thị Anh Đào