Tổ bộ môn

GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ NĂM 2013

GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ NĂM 2013

Administrator
Tổ Vật Lý Trường THPT Trần Phú gồm 16 Thầy Cô với nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm.

Từ trái sang phải:

1) Cô Nguyễn Thuý Ly

2) Cô Nguyễn Thị Huyền

3) Cô Trần Thị Kim Bắc (Tổ phó)

4) Cô Trần Thị Thu Trang

5) Cô Trương Thị Ngọc Diễm

6) Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm

7) Cô Lê Thị Xuân Phúc

8) Cô Tạ Minh Tuyến

 

9) Cô Trần Thị Dũ

10) Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan

11) Cô Nguyễn Thị Thuỳ Trang

12) Cô Nguyễn Thị Thà

13) Thầy Nguyễn Minh Quyền

14) Thầy Bùi Thế Khương (Tổ trưởng)

15) Thầy Trương Lâm Viên

16) Thầy Phan Thanh Tiếng