Tổ bộ môn

GIÁO VIÊN TỔ VĂN NĂM 2013

GIÁO VIÊN TỔ VĂN NĂM 2013

Administrator

Từ trái sang phải:

1) Cô Võ Thị Quỳnh Dao

2) Cô Võ Thị Thanh Thảo

3) Cô Trương Thị Ái

4) Cô Bùi Kim Thu (Tổ trưởng)

5) Cô Trần Thị Kim Chi (Tổ phó)

6) Cô Hoàng Thị Tâm

 

7) Cô Đặng Thị Thuỷ

8) Cô Lê Thị Minh Loan

9) Cô Hồ Kim Phụng

10) Cô Lê Thị Tuyết Lan (Tổ phó)

11) Cô Đặng Thị Thanh Vân