Tổ bộ môn

GIÁO VIÊN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2019-2020

GIÁO VIÊN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2019-2020

Admin Tran Phu

Hàng trên từ trái qua:

1) Thầy Dương Quang Kỳ

2) Cô Lê Thị Ánh Ngọc (Tổ phó)

3) Thầy Nguyễn Chánh

4) Thầy Đặng Ngọc Hà

5) Thầy Nguyễn Văn Tường

6) Thầy Bành Hoàng Thuận

7) Thầy Nguyễn Khắc Thành

8) Thầy Nguyễn Quốc Toản

9) Thầy Vũ Hồng Tú

 

 

Hàng dưới từ trái qua:

10) Cô Phạm Thị Thanh Tâm

11) Cô Hồ Thị Thu Hồng(Tổ trưởng)

12) Cô Vũ Hữu Quốc Tuý

13) Cô Trần Thị Tú Phương

14) Cô Lê Thị Thu Hằng

15) Cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên

16) Cô Nguyễn Thị Thuận

17) Cô Vũ Thị Thúy Quỳnh

18) Cô Hồ Thị Bích Nga

19) Cô Võ Thị Kiêm Trúc

20) Thầy Hà Quốc Hưng