Tổ bộ môn

GIÁO VIÊN TỔ SINH NĂM 2013

GIÁO VIÊN TỔ SINH NĂM 2013

Administrator
Tập thể thầy cô tổ Sinh đoàn kết, giúp đỡ để hoàn thành xuất sắc công tác được giao. Góp phần xây dựng trường Trần Phú ngày càng chất lượng.

 

Từ trái sang phải:

1) Thầy Trương Văn My (Tổ trưởng)

2) Cô Phạm Thị Thanh An (Tổ phó)ư

3) Cô Nguyễn Thị Minh Linh

4) Cô Phan Huỳnh Ngọc Hà

5) Cô Nguyễn Tuyết  Trâm

6) Cô Nguyễn Thị Bích Thuỷ

7) Cô Đặng Phương An

8) Thầy Phan Phú Hải

9) Thầy Huỳnh Văn Ớ (Nguyên P.Hiệu trưởng)